Aktuális  
  Főiskolánk  
Felvételi
  Könyvtár  
  Építkezés  
  Kapcsolatok  

Legnagyobb gondunk
A marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola erdélyi hatósugarú, tizenöt éve muködő egyházi tanintézmény. A főiskolának nem volt és jelenleg sincsen saját épülete; az évek során templomokban, egyházi tanácstermekben stb. folyt az oktatás. Jelenleg hat különböző épület tizenegy helyiségét használjuk, és ezek többsége nem megfelelő oktatási és orgonagyakorlási célra.
Nagy gondunk a főiskola bentlakásának helyzete: miközben több mint 200 hallgatója van jelenleg az intézménynek, csak 14 főt tudunk elhelyezni a Vártemplomi Egyházközség parókiális lakásában, ideiglenesen.
A főiskola épületgondjainak megoldására most lenne lehetőség. A marosvásárhelyi Vártemplomi Egyházközség a tulajdonában lévő régi parókiális épületét a főiskola használatába adta. Ennek az épületnek a bővítésével, átalakításával (emelet és tetőtér ráépítéssel) megoldódna mind a tantermek és hangszergyakorló termek, mind a bentlakás ügye.
Ezen túlmenően a kibővített, átalakított épületben szeretnénk kialakítani a Mezőség és Dél-Erdely felé tekintő szorványiskolát tehetséges fiatalok részére, kollégiumi ellátással; létrehozható lenne egy egész erdélyi hatósugarú tanulmányi és szorványiskola központ.

Az épület ma
Az épület jelenleg Az épület jelenleg
és holnap...
Az épület tervrajza Az épület tervrajza

KÉRJÜK LEGYEN A SZÜLŐFÖLD ISKOLÁJÁNAK TÁMOGATÓJA!
TÁMOGASSA A TEHETSÉGES ERDÉLYI FIATALOK TOVÁBBTANULÁSÁT A SZÜLŐFÖLDÖN!
TÁMOGASSA AZ ERDÉLYI SZORVÁNYVÍDÉKEK MAGYAR ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK FENNMARADÁSÁT!
TÁMOGASSA A FŐISKOLA ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSÉT, TANTERMEK, ORGONAGYAKORLÓ TERMEK ÉS BENTLAKÁS KIALAKÍTÁSÁT!

Amennyiben támogatni szeretné főiskolánkat, a következő bankszámla számon teheti:
BANCA COMERCIALA S.A.
MURES CENTRAL (Tg. Mures)
PAROHIA REF. I. CETATE

RO 85 RNCB 01930 1596 8800004 RON