Aktuális  
  Főiskolánk  
Felvételi
  Könyvtár  
  Építkezés  
  Kapcsolatok  

Tájékoztató


Felvételi tájékoztató 2018
A Károli Gáspár Református Egyetem marosvásárhelyi kihelyezett tagozata az Erdélyi Református Egyházkerülettel közösen a 2017/2018-os tanévben a következő szakokon hírdet felvételit:
Egyetemi alapképzés
Nappali tagozaton
- Tanító-óvodapedagógus szak: 15 tandíjmentes hely. A képzés időtartama 3 év, amelyet egy gyakornoki év követ. Az alapképzés mellett lehetőség van ember- és társadalom, valamint ének-zene műveltségterületi és egyházi, kántor-énekvezéri szakosodásra református, római katolikus, unitárius és evangélikus felekezetűek részére.
- Református kántor szak: 5 tandíjmentes hely. A képzés időtartama 3 év.
Levelező tagozaton
- Tanító-óvodapedagógus szak: 25 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 4 év, kéthetenként sorra kerülő hétvégi konzultációkkal. Erre a szakra különösen a középfokú pedagógiai végzettséggel rendelkezők, valamint szakképzettség nélkül oktató pedagógusok jelentkezését várják.
Posztliceális kántorképzés
- Református kántor szak: 10 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 2 év. Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy kántornak készülő jelenkezőket várja. A hallgatók posztliceális rendszerben képesítést nyernek református kántori szolgálatra.
- Unitárius kántor szak: 5 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 2 év. Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy kántornak készülő jelentkezőket várja. A hallgatók posztliceális rendszerben képesítést nyernek unitárius kántori szolgálatra.

A beiratozáshoz szükséges iratok
Nappali tagozat:
1. Típus kérés (amit a beiratkozás alkalmával töltenek ki a titkárságon)
2. Önéletrajz (kézzel írott)
3. Lelkészi ajánlólevél és konfirmáció igazolás (reformátusok, unitáriusok, evangélikusok)
Lelkészi ajánlólevél és bérmálási igazolás (római katolikusok)
4. Motivációs levél (max. 2000 karakter) - diakónia szak
5. érettségi bizonyítvány (eredeti és hitelesített másolata)
6. Törzskönyvi kivonat másolat
7. Személyi igazolvány másolat
8. Születési anyakönyvi kivonat (eredeti és másolata)
9. A körzeti vagy községi orvosi rendelő által kiállított egészségügyi igazolás
10. Beiratkozási díj
Levelező tagozat:
1. Típus kérés (amit a beiratkozás alkalmával töltenek ki a titkárságon)
2. Önéletrajz (kézzel írott)
3. Lelkészi ajánlólevél és konfirmáció igazolás (unitáriusok, reformátusok - kántor és diakónia szak)
4. Motivációs levél (max. 2000 karakter) - diakónia szak
5. érettségi bizonyítvány (eredeti és hitelesített másolata)
6. Törzskönyvi kivonat másolat
7. Személyi igazolvány másolat
8. Születési anyakönyvi kivonat (eredeti és másolata)
9. Házasságlevél másolata
10. A körzeti vagy községi orvosi rendelő által kiállított egészségügyi igazolás
11. Beiratkozási díj
A beiratkozás és a felvételi időpontja:
Nyári felvételi:
- Beiratkozás: 2018. július 2.-11.
- Alkalmassági vizsga: 2018. július 13.

Őszi felvételi:
- Beiratkozás: 2018. szeptember 3.-5.
- Alkalmassági vizsga : 2018. szeptember 7.
A felvételi tematikája:
- a tanító - óvodapedagógus szakon: beszéd- és kifejezőkészség, magyar- és román nyelv, ének-zene, testi- valamint egészségügyi alkalmasság.
- a kántor szakon: bibliaismeret - egyházi elbeszélgetés, zenei alkalmasság, orvosi vizsgálat.
Bővebb információ a tanintézménytől kapható::
Kántor-Tanítóképző Főiskola / Institutul Superior de Cantori şi Învăţători
Levélcím: 540043 Târgu-Mureş, str. Revoluţiei nr. 6.
Telefonszám / Fax: 0265-215-278
Oktatásszervező hivatal: 0040-770-928-632
E-mail cím: kantortanito@gmail.com
Facebook : Kántor-Tanítóképző Főiskola
Honlap: www.ktkf.ro