Aktuális  
  Főiskolánk  
Felvételi
  Könyvtár  
  Építkezés  
  Kapcsolatok  

Tájékoztató


FELVÉTELI 2021

A Károli Gáspár Református Egyetem marosvásárhelyi székhelyen kívüli képzés helye, az Erdélyi Református Egyházkerülettel közösen a 2021/2022-es tanévben a következő szakokon hirdet felvételit:


Egyetemi alapképzés

Nappali tagozaton

- Tanító-óvodapedagógus szak: 15 tandíjmentes hely. A képzés időtartama 4 év.

Levelező tagozaton

- Tanító-óvodapedagógus szak: 25 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 4 év, kéthetenként sorra kerülő hétvégi konzultációkkal. Erre a szakra különösen a középfokú pedagógiai végzettséggel rendelkezők, valamint szakképzettség nélkül oktató pedagógusok jelentkezését várják.


Posztliceális kántorképzés


- Református kántor szak: 10 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 2 év. Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy kántornak készülő jelenkezőket várja. A hallgatók posztliceális rendszerben képesítést nyernek református kántori szolgálatra.
- Unitárius kántor szak: 5 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 2 év. Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy kántornak készülő jelentkezőket várja. A hallgatók posztliceális rendszerben képesítést nyernek unitárius kántori szolgálatra.


A beiratozáshoz szükséges iratok

1. Érettségi bizonyítvány és törzskönyvi kivonat (eredeti és másolat)
2. Kézzel írott önéletrajz
3. Személyi igazolvány (eredeti és másolat)
4. Születési anyakönyvi kivonat (eredeti és másolata)
5. Körzeti orvostól igazolás
6. Lelkészi ajánlólevél
7. Konfirmáció, illetve bérmálási igazolás.
8. Házasságlevél másolata
9. Előző egyetemi képzést igazoló iratok


A jelentkezés és beiratkozás augusztus 16-tól szeptember 13-ig tart, az alkalmassági vizsgákra szeptember 14-én kerül sor.
További információkért érdeklődni lehet a 0265215278-as telefonszámon 9:00 és 13:00 óra között., illetve a kantortanito@gmail.com email címen.2020!
Nappali és levelező tanító-óvodapedagógus szak, alapképzés
1. A jelentkezőknek saját felelősségükre nyilatkozniuk kell arról, hogy az online platformra feltöltött adatok hitelesek, és a szkennelt dokumentumok megfelelnek az eredeti okiratoknak, valamint arról, hogy sikeres felvételi esetén az adott képzésre való beiratkozás során a jelentkező felmutatja az eredeti okiratokat.
2. A tanító- óvodapedagógus alapszak alkalmassági vizsgáját a jelentkezõ arról szóló írásbeli nyilatkozata váltja ki, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsõoktatási tanulmányaink folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést.

A felvételi beiratkozáshoz az alábbi szkennelt dokumentumok szükségesek, amelyekre vonatkozóan általános elvárás, hogy jól olvashatóak legyenek.

A beiratkozási idõszak kezdetétõl: 2020. július 1-tõl várjuk jelentkezésüket, a kantortanito@gmail.com elektronikus postafiókunkba, július 15 -ig.

Tanító-óvóképző szak:
1. Típus kérés
2. Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (Foaie matricola) vagy oklevéllelegyenértékû iskolai bizonylat, amely az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyeket igazolja, és tartalmazza az érvényességet, és magába foglalja azt a megjegyzést is, miszerint az érettségi diploma nincs még kibocsátva.
3. háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
4. születési bizonyítvány;
5. személyi igazolvány.
6. Jelentkezéskor bekérendõ adatok - típusnyomtatvány - a helyazonosító adatokat kérjük románul írja be.

Esetenként még szükségesek a következõk:
1. házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat;
2. egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítõ igazolás) másoddiplomás képzésre jelentkezõk esetében;
3. Nyelvizzsgát igazoló okirat (ha rendelkezésre áll)

Az egyetem facebook oldalán a hírdetés alatti kommentben megtalálják a típusnyomtatványokat.Felvételi tájékoztató 2018
A Károli Gáspár Református Egyetem marosvásárhelyi kihelyezett tagozata az Erdélyi Református Egyházkerülettel közösen a 2017/2018-os tanévben a következő szakokon hírdet felvételit:
Egyetemi alapképzés
Nappali tagozaton
- Tanító-óvodapedagógus szak: 15 tandíjmentes hely. A képzés időtartama 3 év, amelyet egy gyakornoki év követ. Az alapképzés mellett lehetőség van ember- és társadalom, valamint ének-zene műveltségterületi és egyházi, kántor-énekvezéri szakosodásra református, római katolikus, unitárius és evangélikus felekezetűek részére.
- Református kántor szak: 5 tandíjmentes hely. A képzés időtartama 3 év.
Levelező tagozaton
- Tanító-óvodapedagógus szak: 25 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 4 év, kéthetenként sorra kerülő hétvégi konzultációkkal. Erre a szakra különösen a középfokú pedagógiai végzettséggel rendelkezők, valamint szakképzettség nélkül oktató pedagógusok jelentkezését várják.
Posztliceális kántorképzés
- Református kántor szak: 10 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 2 év. Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy kántornak készülő jelenkezőket várja. A hallgatók posztliceális rendszerben képesítést nyernek református kántori szolgálatra.
- Unitárius kántor szak: 5 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 2 év. Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy kántornak készülő jelentkezőket várja. A hallgatók posztliceális rendszerben képesítést nyernek unitárius kántori szolgálatra.

A beiratozáshoz szükséges iratok
Nappali tagozat:
1. Típus kérés (amit a beiratkozás alkalmával töltenek ki a titkárságon)
2. Önéletrajz (kézzel írott)
3. Lelkészi ajánlólevél és konfirmáció igazolás (reformátusok, unitáriusok, evangélikusok)
Lelkészi ajánlólevél és bérmálási igazolás (római katolikusok)
4. Motivációs levél (max. 2000 karakter) - diakónia szak
5. érettségi bizonyítvány (eredeti és hitelesített másolata)
6. Törzskönyvi kivonat másolat
7. Személyi igazolvány másolat
8. Születési anyakönyvi kivonat (eredeti és másolata)
9. A körzeti vagy községi orvosi rendelő által kiállított egészségügyi igazolás
10. Beiratkozási díj
Levelező tagozat:
1. Típus kérés (amit a beiratkozás alkalmával töltenek ki a titkárságon)
2. Önéletrajz (kézzel írott)
3. Lelkészi ajánlólevél és konfirmáció igazolás (unitáriusok, reformátusok - kántor és diakónia szak)
4. Motivációs levél (max. 2000 karakter) - diakónia szak
5. érettségi bizonyítvány (eredeti és hitelesített másolata)
6. Törzskönyvi kivonat másolat
7. Személyi igazolvány másolat
8. Születési anyakönyvi kivonat (eredeti és másolata)
9. Házasságlevél másolata
10. A körzeti vagy községi orvosi rendelő által kiállított egészségügyi igazolás
11. Beiratkozási díj
A beiratkozás és a felvételi időpontja:
Nyári felvételi:
- Beiratkozás: 2018. július 2.-11.
- Alkalmassági vizsga: 2018. július 13.

Őszi felvételi:
- Beiratkozás: 2018. szeptember 3.-5.
- Alkalmassági vizsga : 2018. szeptember 7.
A felvételi tematikája:
- a tanító - óvodapedagógus szakon: beszéd- és kifejezőkészség, magyar- és román nyelv, ének-zene, testi- valamint egészségügyi alkalmasság.
- a kántor szakon: bibliaismeret - egyházi elbeszélgetés, zenei alkalmasság, orvosi vizsgálat.
Bővebb információ a tanintézménytől kapható::
Kántor-Tanítóképző Főiskola / Institutul Superior de Cantori şi Învăţători
Levélcím: 540043 Târgu-Mureş, str. Revoluţiei nr. 6.
Telefonszám / Fax: 0265-215-278
Oktatásszervező hivatal: 0040-770-928-632
E-mail cím: kantortanito@gmail.com
Facebook : Kántor-Tanítóképző Főiskola
Honlap: www.ktkf.ro